Secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding.  Dat nieuwe decreet start vanaf september 2018.

Een van de wijzigingen is de organisatie van de systematische contacten (de vroegere medische onderzoeken).  Dat zal in het secundair onderwijs enkel nog doorgaan in het derde jaar.

 

1ste jaar secundair

Daar dit schooljaar 2018-19 een overgangsjaar is zullen de leerlingen van het 1ste secundair vrijblijvend uitgenodigd worden.

De meisjes krijgen in het 1ste secundair nog altijd, net zoals de voorbije jaren, een aanbod voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.  Het vaccineren gaat door op twee verschillende momenten.

 

3de jaar secundair

De arts en de verpleegkundige besteden aandacht aan : 

-          de groei- en gewichtsevolutie

-          het gehoor

-          de mondgezondheid

-          de pubertaire ontwikkeling

-          een algemeen lichamelijk onderzoek

-          de voedings- en leefgewoonten

-          het opvolgen van het vaccinatieschema.

Opmerkingen

- De resultaten van het systematisch contact worden schriftelijk meegedeeld aan de ouders.
- Gegevens die belangrijk zijn voor het leren in de klas worden aan de leerkracht meegedeeld.
- Gegevens worden bijgehouden in een medisch dossier.
- Er wordt enkel gevaccineerd wanneer er schriftelijke toesteming is van de ouders en / of de leerling.
- We geven een inhaalvaccinatie wanneer er een vaccinatie ontbreekt.
- Wanneer de arts of verpleegkundige de leerling graag nog eens terugziet, dan gebeurt dit tijdens een selectief onderzoek.

Bekijk zeker ook dit filmpje