Nieuws

Veel succes aan alle leerlingen met het studeren voor en met de examens !!!

Meer ...

Het CLB is open tijdens de herfstvakantie !

We wensen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en directies een deugddoende herfstvakantie toe !

Meer ...

Medische onderzoeken worden Systematische Onderzoeken - wat verandert er in het Secundair Onderwijs ?

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken,

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding.

Dat nieuwe decreet leerlingenbegeleiding start vanaf september 2018.
Wij, het CLB dat de school van jullie zoon/dochter bedient, hebben onze werking afgestemd op dit nieuwe decreet.

 

Eén van de wijzigingen is de organisatie van de systematische contacten (medisch onderzoek). Dat zal enkel nog doorgaan in het derde jaar van het secundair onderwijs1.

Dit moment is een gelegenheid om de groei en ontwikkeling van jullie zoon of dochter na te kijken en te bespreken. Tegelijk wordt het gehoor onderzocht. Daarnaast wordt (net zoals voorheen) een herhalingsinenting tegen difterie-tetanus-pertussis aangeboden.

Jullie worden vooraf geïnformeerd over de dag waarop het gesprek/onderzoek zal doorgaan. Ook jullie zoon/dochter zal worden gestimuleerd om na te denken over de persoonlijke levensstijl en de zorg die hij/zij kan dragen voor de eigen gezondheid.

Daar dit schooljaar een overgangsjaar is zullen de leerlingen van het 1ste secundair vrijblijvend uitgenodigd worden. De meisjes krijgen een aanbod voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (net zoals voorheen). Het vaccineren gaat door op twee verschillende momenten.

We vinden het heel belangrijk dat jullie als ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken betrokken worden bij wat we doen. Het opvoeden van een adolescent is niet gemakkelijk. Met vragen kan je altijd bij ons terecht.

 

Vragen zijn steeds welkom, zowel naar aanleiding van het systematisch contact, als doorheen de gehele schoolloopbaan op het nummer 050 44 50 10.

Meer ...

Medische onderzoeken worden Systematische Onderzoeken - wat verandert er in het Lager Onderwijs ?

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken,

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels uitgewerkt voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding. Dat nieuwe decreet leerlingenbegeleiding start vanaf september 2018.
Wij, het CLB dat de school van jullie zoon/dochter bedient, hebben onze werking afgestemd op dit nieuwe decreet.

Eén van de wijzigingen is de organisatie van de systematische contacten (de vroegere medische onderzoeken).

 

De systematische contacten zullen, voor jullie kind, met een andere regelmaat plaatsvinden,

namelijk voor:

  • de kleuters van de eerste kleuterklas (K1) met ouder(s)
  • de kinderen van het eerste leerjaar (L1)
  • de kinderen van het vierde leerjaar (L4)
  • de kinderen van het zesde leerjaar[1] (L6)

Deze momenten worden gebruikt om de groei en het ontwikkelen van jullie kind te bespreken en na te kijken. Tegelijk onderzoeken we het zicht om na te gaan of jullie kind risico heeft op een lui oog en wordt het gehoor gecontroleerd (in L1 en L6).

We vinden het heel belangrijk dat jullie als ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken betrokken worden bij wat we hier doen.
We zien graag zoveel mogelijk ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken meekomen met hun jonge kleuter naar het onderzoek in de eerste kleuterklas. Dit is voor ons een prioriteit. Daarom zullen we ons uiterste best doen om dit voor jullie vlot te organiseren. Concrete afspraken zullen volgen. Jullie aanwezigheid kan ook bij de andere systematische contacten. Vragen of bezorgdheden zijn altijd welkom bij ons.

Een paar weken voor het systematisch contact krijg je informatie over tijdstip, het doel ervan en een vragenlijst.

 

Een tweede verandering is het feit dat de verpleegkundige van het CLB de onderzoeken en het gesprek zal leiden. De arts van het CLB wordt pas betrokken als er aanleiding toe is. Dat kan op uw specifieke vraag of als de verpleegkundige het nodig acht. De verpleegkundigen zijn hiervoor opgeleid en werken volgens vaste afspraken en methoden. De arts is aanwezig bij het eerste leerjaar.

Daar dit schooljaar een overgangsjaar is, zullen de leerlingen van L4 niet uitgenodigd worden.

Aan de leerlingen van het 5e leerjaar wordt een herhalingsinenting tegen bof-mazelen rubella aangeboden (net zoals voorgaande jaren).

Indien bijkomende vragen, kunt u contact opnemen met ons op het nummer 050/44 50 10.

 


[1] Tot vorig schooljaar werden kinderen door het CLB onderzocht in de eerste en tweede kleuterklas, in het eerste, derde en vijfde leerjaar.

Meer ...

CLB De Klaver wenst alle leerlingen een succesvol en leuk nieuw schooljaar toe !

Meer ...

Subcategorieƫn