Medische onderzoeken worden Systematische Onderzoeken - wat verandert er in het Secundair Onderwijs ?

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken,

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding.

Dat nieuwe decreet leerlingenbegeleiding start vanaf september 2018.
Wij, het CLB dat de school van jullie zoon/dochter bedient, hebben onze werking afgestemd op dit nieuwe decreet.

 

Eén van de wijzigingen is de organisatie van de systematische contacten (medisch onderzoek). Dat zal enkel nog doorgaan in het derde jaar van het secundair onderwijs1.

Dit moment is een gelegenheid om de groei en ontwikkeling van jullie zoon of dochter na te kijken en te bespreken. Tegelijk wordt het gehoor onderzocht. Daarnaast wordt (net zoals voorheen) een herhalingsinenting tegen difterie-tetanus-pertussis aangeboden.

Jullie worden vooraf geïnformeerd over de dag waarop het gesprek/onderzoek zal doorgaan. Ook jullie zoon/dochter zal worden gestimuleerd om na te denken over de persoonlijke levensstijl en de zorg die hij/zij kan dragen voor de eigen gezondheid.

Daar dit schooljaar een overgangsjaar is zullen de leerlingen van het 1ste secundair vrijblijvend uitgenodigd worden. De meisjes krijgen een aanbod voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (net zoals voorheen). Het vaccineren gaat door op twee verschillende momenten.

We vinden het heel belangrijk dat jullie als ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken betrokken worden bij wat we doen. Het opvoeden van een adolescent is niet gemakkelijk. Met vragen kan je altijd bij ons terecht.

 

Vragen zijn steeds welkom, zowel naar aanleiding van het systematisch contact, als doorheen de gehele schoolloopbaan op het nummer 050 44 50 10.