Basisonderwijs

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels uitgewerkt voor het organiseren van de leerlingenbegeleiding. Dat nieuw decreet start vanaf september 2018. 

Een van de wijzigingen is de organisatie van de systematische contacten (de vroegere medische onderzoeken).

De arts en de verpleegkundige van het CLB volgen regelmatig je gezondheid op. Dit gebeurt tijdens de systematische contacten.
Hieronder kun je zien wanneer deze systematische contacten doorgaan en wat er dan precies gedaan wordt: 

 

Eerste kleuterklas (met ouders)

We zien graag zoveel mogelijk ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken meekomen met hun jonge kleuter naar het onderzoek in de eerste kleuterklas.  Dit is voor ons een prioriteit. Daarom zullen we ons uiterste best doen om dit voor de ouders vlot te organiseren. 

De verpleegkundige besteedt aandacht aan :

-          de groei- en gewichtsevolutie

-          het zicht (eventuele bril meebrengen!)

-          de oogstand

-          het opvolgen van het vaccinatieschema

 

 

Het onderzoek gaat door zonder arts.

 

Indien nodig gebeurt er een meer uitgebreid onderzoek.

 

Eerste leerjaar

Tijdens het onderzoek besteden de arts en de verpleegkundige aandacht aan :

-          de groei- en gewichtsevolutie

-          het zicht (eventuele bril meebrengen!) en de kleurzin

-          de oogstand

-          het gehoor

-          de mondgezondheid

-          het opvolgen van het vaccinatieschema.

 

 

Indien nodig gebeurt er een meer uitgebreid onderzoek.

 

Vierde leerjaar (omdat het schooljaar 2018-19 een overgangsjaar is zullen de leerlingen van het vierde leerjaar dit jaar niet uitgenodigd worden)

- De verpleegkundige besteedt aandacht aan :

-          de groei- en gewichtsevolutie,

-          het zicht (eventuele bril meebrengen!),

-          het opvolgen van het vaccinatieschema.

 

 

Het onderzoek gaat door zonder arts.

 

Indien nodig gebeurt er een meer uitgebreid onderzoek.

 

Vijfde leerjaar

- Aan de leerlingen van het vijfde leerjaar wordt een herhalingsinenting tegen bof-mazelen-rubella aangeboden.

 

Zesde leerjaar

- De verpleegkundige besteedt aandacht aan :

-          de groei- en gewichtsevolutie

-          het zicht (eventuele bril meebrengen!)

-          het gehoor

-          het gebit

-          gesprekje over de puberteit

-          het opvolgen van het vaccinatieschema

 

 

Het onderzoek gaat door zonder arts.

 

Belangrijk om weten

- Het systematisch contact is verplicht. Indien je echt niet wenst dat dit in het CLB gebeurt, kan je er voor kiezen om bij de huisarts of kinderarts te gaan.
- We houden alle resultaten bij in een medisch dossier; dit dossier is vertrouwelijk. Wanneer je bijvoorbeeld minder hoort of ziet, zullen we dit vertellen aan de leerkracht zodat deze hier rekening mee kan houden. Andere belangrijke medische gegevens kan je als ouder beter zelf doorgeven aan de school.
- Je krijgt een brief mee met daarin de resultaten van het systematisch contact. Indien nodig kan het zijn dat de arts of verpleegkundige je ouders opbelt om iets te bespreken.
- We geven enkel een spuitje wanneer je als ouder daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.
- Indien er vroeger een spuitje vergeten werd, dan krijg je een gratis inhaalvaccinatie.
- Wanneer de arts of verpleegkundige de leerling graag nog eens terugziet, dan nodigen we je nog eens opnieuw uit.

Bekijk zeker ook dit filmpje.